Naše knjige

 • Integracija ljudske svesti

  DUHOVNI RAZVOJ Integracija ljudske svesti Meditacija, Samospoznaja, Samosvest, Namenski programi (Program za menadžere,  Program za sportiste, Program za učenike i studente) Čovek je pre svega duhovno biće. Kruna celokupnog našeg Programa isceljenja „Re-Genesis“ predstavlja naš Program Integracije ljudske svesti. Čovek je veoma kompleksno biće neograničenih mogućnosti i potencijala. Sfere ispoljavanja Ljudskog bića su njegovi telo, duša …
 • Re-Genesis

  Knjiga Re-Genesis predstavlja teoretsku osnovu na kojoj je dizajniran Program isceljenja “ Re-Genesis”. To je ujedno i knjiga koja će vas uputiti kako da pomažete sebi i drugima. Kako da praktično postignete stanje samoisceljenja, kroz podsticanje i održavanje urođene i moćne sposobnosti regeneracije, a na osnovu harmoniziranog ljudskog biča, odnosno vašeg tela, duše i duha? …
 • Ljudsko biće

  Šta u stvari čovek predstavlja i kako funkcioniše? Ljudsko biće je vrlo kompleksan dinamični sitem u kome sinergično deluju bilioni ćelija. Čovek je samosvesno, savesno i kreativno biće. Sfere ljudskog bića su telo, duša i duh. Pod ćelijom kao osnovnom jedinicom ljudskog bića ne podrazumevamo samo materijalne ćelije, odnosno ćelije koje grade telo. Postoje i …
 • Dodir duha

  Knjiga „Dodir duha“ predstavlja “teoriju svega”, teorija koja koja ujedinjuje mikro i makro aspekte stvarnosti, ili drugim rečima, “teorija ujedinjenog polja sila”. Ako Vas zanima da saznate nešto više o teorijama prostora, vremena i gravitaciji, na osnovu originalnog spajanja “apsolutne relativnosti i univerzalne neodređenosti”, ovo je prava knjiga za vas! Kad pročitate ovu knigu, ništa …
 • Integralno kretanje

  Program Integralnog Kretanja sadrži savete o kretanju koji su prilagođeni individualnim potrebama i specifičnostima. U sklopu tog Programa, a u cilju tretiranja problema sa kretanjem, razradili smo specifični. Program pokretljivosti zglobova kojeg smo nazvali Artrokinesis. Artrokinesis je sistem vežbi i pokreta koji se rade uz asistenciju (pod nadzorom) obučenog terapeuta ili/i samostalno. U sinergiji sa našim masažnim i …