Samospoznaja

Samospoznaja

Mi sebe obično identifikujemo sa pojmovima telo, razum, um, ličnost, ego i sl. Međutim, ljudsko biće predstavlja veoma kompleksan i visoko organizovan sistem neograničenih mogućnosti i potencijala.

Ispod pročitajte više o samospoznaji…

Mi sebe obično identifikujemo sa pojmovima telo, razum, um, ličnost, ego i sl. Međutim, ljudsko biće predstavlja veoma kompleksan i visoko organizovan sistem neograničenih mogućnosti i potencijala. Naš program samospoznaje je drugi stepen na našem putu duhovnog razvoja. Međutim, ovo je centralni program u našem programu duhovnog razvoja zato što predstavlja svojevrstan “put ka sebi”. Duhovni razvoj, on-ako kako se shvata u istočnim i zapadnim tradicijama, podrazumeva ovladavanje određenim metodologijama (praktičnim sredstvima). To su veoma moćna sredstva sa razrađenom metodologijom primene, koja su praktikovana bukvalno hiljadama godina u svim drevnim civilizacijama širom sveta. Ta sredstva mogu biti veoma moćna oruđa za vršenje plemenitih dela. Ali isto tako, ukoliko duhovno nismo pripremljeni i stabilni, ta sredstva mogu da nas uvuku u praktikovanje takozvane “crne magije”. A to se uvek dešava kada podlegnemo iskušenju da iste koristimo radi postizanja lične koristi, a na štetu drugih. Uvežbani adept na duhovnom putu, može da bukvalno kontroliše i kreira sopstvenu stvarnost, ali isto tako i da utiče na druge ljude, pa i na prirodne pojave. Iz takvih razloga smo kao imperativni preduslov postavili spoznavanje sa-mog sebe, što podrazumeva visoko savestan pristup duhovnom razvoju. Da, koliko god to izgledalo fantastično i nemoguće: pomoću određene metodologije, možemo da izvežbamo svoje duhovne moći do neslućenih razmera. Možemo da bukvalno kreiramo svoj život i da voljno utičemo na sebe, okolne ljude i na okolni svet. U novom zavetu stoji: “Pokucaj i biće ti otvoreno, potraži i biće ti dato”. Znači, treba samo da znamo pravilan način kako da nešto tražimo, odnosno kako da nešto poželimo.Međutim, osnovno pitanje jeste šta je ono što nam zaista treba, šta je ono što bi trebalo da tražimo, šta je ono što bi trebalo da želimo, prema čemu treba da stremimo? A da bi to znali, moramo da najpre spoznamo sebe, da bi saznali ko smo, šta smo i šta je ono što nam za-ista treba, šta je ono što nas zaista ispunjava…

 

Spoznavanje svoje prave duhovne,

božanske prirode,

podrazumeva samosvestan, savestan i kreativan život,

život u skladu sa pravom ljudskom suštinom.

 

U skladu sa našim shvatanjima, kreirali smo praktični i visokoproduktivni program koji ima za cilj upoznavanje samog sebe. Naš program je prilagođen savremenom čoveku, pogotovo čoveku sa ovih prostora. Pritom, u toku obuke, posebna pažnja se posvećuje individualnim karakteristikama, sklonostima, težnjama i afinitetima. Svaki je čovek posebni univerzum, koji ima nepo-novljive i jedinstvene karakteristike. Ali istovremeno, svi smo mi međusobno vrlo slični. Naša zajednička suština koja nas neraskidivo vezuje jeste naša duhovnost, Božiji dar kreativnosti.

Ovaj program omogućava:
– Unapređivanje postojećih i otkrivanje novih kreativnih psihofizičkih sposobnosti, talenata i mogućnosti;
– Otklanjanje i sprečavanje stresa – postizanje potpunog psihičkog mira i harmonije sa sobom i sa okolinom
– Smirenost i samokontrolu tela, duše i duha;
– Praktičnu primenu sugestije i autosugestije kao sredstvo za postizanje željenih praktičnih ciljeva ;
– Sebespoznavanje – potpuni psihofizički mir i harmonija.

U toku ovog programa polaznici se obučavaju da samostalno praktično primenjuju vežbe Samosvesti (du-hovne vežbe) kao nezamenljivo i moćno sredstvo za pos-tizanje i održavanje harmonije i seberealizacije…

 

Kada srušimo sve koncepte,

Zaustavimo sve monologe

I svi dijalozi nestanu

Kada uronimo duboko u tišini

Tek tada smo ispred kapije…