Integralno kretanje

Integralno kretanje

Program Integralnog Kretanja sadrži savete o kretanju koji su prilagođeni individualnim potrebama i specifičnostima.

 

Ispod pročitajte sve o integralnom kretanju…

Integralno kretanje

Program Integralnog Kretanja sadrži savete o kretanju koji su prilagođeni individualnim potrebama i specifičnostima. U sklopu tog Programa, a u cilju tretiranja problema sa kretanjem, razradili smo specifični. Program pokretljivosti zglobova kojeg smo nazvali Artrokinesis.

 

Artrokinesis je sistem vežbi i pokreta koji se rade uz asistenciju (pod nadzorom) obučenog terapeuta ili/i samostalno. U sinergiji sa našim masažnim i drugim tretmanima, Artrokinesis postiže i održava optimalnu pokretljivost našeg mišićno-skeletno- zglobnog sistema, odnosno našeg organizma.