Obaveštenje

OBAVEŠTENJE – PRAVNA OGRADA

Program isceljenja Re-Genesis se praktikuje u Centra za samoisceljenje „Re-Genesis“ koji postoji i deluje u sklopu firme Re-Genesis – Group doo Beograd. U Centru za samoisceljenje „Re-Genesis“ praktikuje se Program isceljenja „Re-Genesis“.
Program je dizajniran na osnovu originalnih teoretskih postavki, višedecenijske uspešne prakse, i višedecenijskog proučavanja i praktikovanja tradicionalnih drevnih i savremenih alternativnih i integrativnih pristupa i metoda u oblasti isceljenja, samoisceljenja i duhovnog razvoja, kako u teoretskom, tako i u praktičnom smislu. Prilikom kreiranja Programa isceljenja “Re-Genesis”, posebna pažnja je posvećena savremenim dostignućima nauke i pozitivne ljudske prakse, pogotovo u oblasti medicinskih i psiholoških nauka. Kao takav, Program isceljenja “Re-Genesis” predstavlja holistički integrativni pristup u oblasti ljudskog isceljenja, odnosno samoisceljenja.
Autor Programa isceljenja, osnivači rukovodilac Centra, kao i autor svih tekstova u vezi sa Programom, je Jordan Kostadinov. Teoretske postavke na osnovu kojih je dizajniran Program isceljenja „Re-Genesis“izložene su u knjigama i brošurama „Dodirduha“, „Re-Genesis“, „Ljudskobiće“, „Integralno kretanje“, “Artrokinesis”, “Kreativna ishrana”, “Integracija svesti”, “Masažni tretmani po Programu isceljenja Re-Genesis”, “Manupresura Dodir duše”, “Vitoterapija Ritamduše”, “Disanje Dah života”, “Aqua-termoneuroterapija Re-Genesis” i druga dela od kojih su neka objavljena a neka su u pripremi. Program isceljenja je predstavljen u brošuri „Prezentacija Programa isceljenja „Re-Genesis“. U istoj brošuri su predstavljeni i objašnjeni i svi tretmani koji se praktikuju u našem Centru. Isto tako, naš Program, naše teoretske osnove i postavke, naša praksa i iskustva korisnika (pacijenata), prikazani su na našemsajtu www.regenesisjordan.com u video snimcima postavljenim na našem YouTube kanalu koji nosinaziv Jordan Kostadinov – Re-Genesis, kao i na društvenim mrežama.
Centar za samoisceljenje “Re-Genesis” još uvek nije u sistemu t.z. zvanične medicine. Tretmani i procedure koji se ovde obavljaju, informacije i saveti koji se ovde dobijaju, nemaju validnost medicinskog dijagnostifikovanja ili medicinskih tretmana u smislu t.z. zvanične (naučne) medicine. Proizvodi koji se ovdeprodaju su suplementi ishrani (bionutridi i mikronutridi) i kao takvini su lekovi, niti zamena za iste, u smislu t.z. zvanične medicine. U skladu sa tim, ukoliko naši pacijenti (korisnici) smatraju za potrebno, upućujemo i nakonsultacije sa odgovarajućim stručnjacima u odgovarajućim ustanovama, po njihovomizboru.
U Centru za samoisceljenje “Re-Genesis” se praktikuje Integrativna medicina, sa akcentom na tradicionalone t.z. alternativne pristupe. Mi priznajemo, poštujemo i konsultujemo nalaze i mišljenja lekara t.z. zvanične (naučne) medicine i nastojimo da našu aktivnost uskladimosa istim. Međutim, postupamo po našem Programu i na osnovu naše prakse. U skladu sa tim, mi se ne bavimo dijagnostifikovanjem, nitilečenjem u smislu t.z. zvanične (naučne) medicine, već samo koristimo postojeću medicinsku dokumentaciju. Naš cilj je podsticanje, postizanje i održavanje prirodnog stanja Samoisceljenja.
U skladu sa tim, Program isceljenja „Re-Genesis“ u celini, svi njegovi delovi posebno (Program za ljudskotelo, Program za ljudsku dušu i Program za ljudski duh – Integracija svesti), kao i svi tretmani i konsultacije pojedinačno, imaju za cilj podsticanje, postizanje i održavanje prirodnog harmoničnogstanja Samoisceljenja. Naša osnovna deviza jeste: „Svako isceljenje jeste samoisceljenje“.

Re-Genesis – Group doo Beograd
Jordan Kostadinov