Masažni tretman

Masažni tretmani

Početni tretman za telo predstavlja Relax masažni tretman „Dodir života“.

Tretman traje oko 90 min. 

Ispod u tekstu pročitajte sve o tretmanu…

Masažni tretman „Dodir života“

Materija je vrlo retka u univerzumu. Kao takva, ista predstavlja biser univerzuma – kruna Božanskog stvaranja. Bez postojanja materije, kreativni proces samospoznaje beskrajnog i večnog Bitka-Duha (SveJestva) ne bi mogao da opstaje i da se odvija. Ljudsko telo je materijalna osnova ili prostor Ljudskog bića. Ljudsko telo je svojevrsna matrica u kojoj se ispoljava celokupnost Ljudskog bića, ali i u kojoj se ispoljavaju sva potencijalna i sva postojeća narušenja harmonične celovitosti našeg bića. Stoga, na našem telu se uvek ispoljavaju ili su već ispoljeni i svi problemi, narušenja, disharmonije itd. koji su postojali ili postoje ne samo na nivou tela, odnosno metabolizma i fiziologije, nego i na emocionalnom (duševnom), pa i na duhovnom planu. Zbog toga, prilikom tretiranja Ljudskog bića, uvek polazimo od tela.

Početni tretman za telo predstavlja Relax masažni tretman „Dodir života“. Tretman traje oko 90 min. Tretira se celo telo i postiže se blagotvorni, blagoprijatni i relaksirajući efekat. Relaksirano i opušteno telo preko perifernog nervnog sistema deluje veoma povoljno i na centralni nervni sistem, pa preko toga i na naše emocije.

Centralni tretman za telo predstavlja naš Isceljiteljski masažni tretman „Dodir života“. To je tretman koji traje oko dva sata. Detaljno se obrađuje celo telo i u toku tog tretmana se lociraju i rešavaju razni funkcionalni problemi u vezi sa pokretljivošću, kao i sa celokupnim funkcionisanjem organizma. Ovaj tretman u stvari predstavlja kreativnu sintezu više tretmana. U sklopu tog tretmana posebno se tretira limfni sistem, tako što se radi specifična limfna drenaža. Posebno se obrađuju refleksogene zone (glava, uši, šake i stopala). Svakako, tretmanom se postiže nezamenljivo isceljiteljsko delovanje na koštano zglobni sistem, ali i na celokupni organizam, specifičnim delovanjem na kožu, fasciju, mišiće, tetive, ligamente, periost, koske i zglobove. Posebna pažnja se posvećuje na optimalnu funkcionalnost svih zglobova, uključujući i polupokretne i t.z. nepokretne zglobove, tako da se u sklopu retmana radi specifična artroterapija. Naš tretman je vrlo efikasan u rešavanju raznih ograničenja i sputavanja koja postoje u lokomotornom sistemu, kako preventivno, tako i u procesu rehabilitacije, nakon ozbiljnih trauma, ozbiljnih bolesnih stanja ili postoperativnih zahvata. Ovo su samo neka od bolesnih stanja i poremećaja na koja isceljiteljski delujemo: neuralgije, neuropatije (posebno uspešno tretiramo dijabetesnu neuropatiju), mijalgije, miopatije, fibro mijalgije, artroze, artritis (sve vrste), osteohondroze, bolesti i deformacije kičme i drugih zglobova itd, a značajno pozitivni rezultati se postižu i prilikom tretiranja raznih ozbiljnih sistemskih, autoimunih i pogotovo neurodegenerativnih poremećaja i bolesnih stanja organizma (parkinson, multipla skleroza, reumatoidni artritis i druga ozbiljna oboljenja).