Naši tretmani

„Dodir života“

RELAKS MASAŽNI TRETMAN

Početni tretman za telo predstavlja Relax masažni tretman „Dodir života“. Tretman traje oko 90 min. Tretira se celo telo i postiže se blagotvorni, blagoprijatni i relaksirajući efekat. Relaksirano i opušteno telo preko perifernog nervnog sistema deluje veoma povoljno i na centralni nervni sistem, pa preko toga i na naše emocije.

„Dah života“

Aeroterapija

Pravilno disanje je osnova za pravilno funkcionisanje našeg tela (organizma) i naše duše. Sa druge strane, nepravilno disanje je generator skoro svih postojećih i potencijalnih poremećaja i bolesnih stanja našeg organizma. Naši saveti i same tehnike disanja su veoma jednostavne i visoko delotvorne. Baziraju se kako na savremenim saznanjima nauke i medicine, tako i na drevnim tradicijama, učenjima i praksi.

„Ritam duše“

Vitoterapija

Vitoterapija „Dodir duše“ je balansirana primena moćne sve prisutne vitalne energije koju terapeut kao medijum transformiše i prilaže na korisnika. Pri tom, originalnost našeg terapeutskog pristupa se sastoji u primeni naših specifičnoh metodologija „biovibracija“ i „metoda tri tačke“. Kao centralni tretman za Ljudsku dušu, dizajnirali smo naš specijalni Tretman vitalnom energijom „Re-Genesis“ (tretman energoterapijom), koji predstavlja kreativnu sintezu naših tretmana „Dodir duše“ i „Ritam duše“.

„Dodir duše“

Manu-presura

Naš manu-presurni tretman „Dodir duše“ je isto tako svojevrsna kreativna sinteza savremenih nauč-nih dostignuća sa drevnim istočnim učenjima i tehnika-ma. Manupresura veoma blagotvorno utiče na harmonič-no funkcionisanje ljudske vitalne energije. Međutim, naš tretman Manupresurom je visoko delotvoran u rešavanju konkretnih problema sa funkcionisanjem mišićno-skelet-no-zglobnog, nervnog, kao i limfnog sistema, pa time bl-agotvorno deluje i na sve ostale delove i sisteme našeg organizma, a time i na celokupno naše biće. Tretman se vrši specijalnim i specifičnim pokretima pomoću prstiju, šaka i laktova, kojima se vrši pritiskanje i gnječenje na pojedine tačke i regije tela. Zbog toga smo smatrali da je adekvatniji naziv za ovu terapiju manu-presura nego akupresura, tokom koje se koriste pretež-no samo prsti.

„Dodir duha“

SINERGIČNI MASAŽNI TRETMAN

Svojevrsnu sinergičnu sintezu naših tretmana za ljudsko telo (masažnih tretmana) i naših tretmana za lju-dsku dušu (manupresura i vitoterapija), predstavlja naš kompleksan tretman „Dodir duha“. Međutim, tretman „Dodir duha“ predstavlja mnogo više od svega toga. U sklopu istog, primenjuje se specijalno tretiranje kičme kao i svih zglobova na telu (mišići, tetive, ligamenti, fascija, bursa i hrskavica). Isto tako se vrši i specijalni tretman takozvanih nepokretnih (sraslih) i polupokretnih delova skeletnog sistema: kosti lobanje, zona atlasa, grudnog koša, karličnih kosti, pa time i karlične kičme. Pravilna primena našeg tretmana „Dodir duha“ uz primenu naših programa aeroterapije, ishrane i kretanja, nesumljivo dovodi do potpune harmonizacije sfera Ljudskog tela i Ljudske duše. A to predstavlja sdekvatnu pripremu za primenu našeg krunskog Programa: Integracije ljudske svesti. Nema isceljenja bez primene masažnih tretmana...

„Dodir duha“

Sinergični masažni tretman

"Dodir života"

Isceljiteljski masažni tretman

Zbog višedecenijskog praktičnog iskustva, kao i pažljivog proučavanja i praktikovanje višemilenijumskih istočnih i zapadnih tradicija i tehnika, naš masažni tretman "Dodir života" jedinstven je po svojoj originalnosti i efektivnosti. Tokom tretmana koji traje oko 2 sata, detaljno se obrađuje celo telo, od vrhova prstiju na nogama do temena glave. Sistematskom obradom kože, potkožnog tkiva, mišića, skeleta, vezivnog tkiva, perifernog nervnog sistema, uz primenu limfnih drenaža, zonaterapije i akupresure kao i kiropraktičkih zahvata koje primjenjujemo tek nakon dobre pripreme organizma, postižemo kompletnu optimalizaciju i harmonizaciju metabolizma i fizioloških procesa celokupnog organizma. Na taj način, neposredno i posredno se vrši blagoprijatno i pozitivno delovanje na: respiratorni i kardiovaskularni, imunobiološki, probavni, kao i na nervni sistem (odnosno psihu) itd. Tretiraju se (ublažavaju se i/ili otklanjaju) psihomotorne smetnje, ograničenja ili smetnje u kretanju, neuralgije, ukočenja, iščašenja i druge disfunkcije i ograničenja po celom organizmu. Psihička napetost, odnosno stres se ublažava i nestaje. Poboljšava se probava, a bolovi u mišićno-skeletnom sistemu se ublažavaju i nestaju, tonus kože a time i estetski izgled značajno se unapređuje, a organizam postiže svojevrsnu samoregulaciju telesne težine. Naš pristup je strogo individualan, što znači da je prilagođen svakom samoisceljeniku pojedinačno, uz poštovanje personalnih specifičnosti i lične anamneze. Ukoliko je potrebno, obezbeđujemo konsultacije i monitoring odgovarajućih medicinskih stručnjaka. Terapija je posebno delotvorna prilikom saniranja sportskih povreda (povrede mišića i tetiva, distorzija, luksacije itd), kao i prilikom znatnog ubrazavanja procesa rehabilitacije nakon saniranja povreda. Ovaj masažni tretman obuhvata:
-limfnu drenažu celog organizma
-tretman refleksogenih zona - glava (lice), uši, šake i stopala
-periostalnu masažu - specijalan tretman periosta (pokosnice)
-tretman fascije po celom organizmu
-specifična primena manupresure (obrada vitalnih tačaka)
-specifična primena neuropresure (obrada perifernih nervnih puteva)
-artroterapija - specifični tretman svih zglobova, sa posebnom pažnjom na polupokretne i nepokretne zglobove

ARTROKINESIS

optimalna pokretljivost zglobova

Šta predstavlja Artrokinesis? Artrokinesis je sistem telesnih vežbi i pokreta, koji se rade uz asistenciju obučenog terapeuta ili samostalno, u cilju postizanja i održavanja optimalne pokretljivosti svih zglobova na ljudskom telu. Kako se radi Artrokinesis? Artrokinesis se radi uz aktivno učešće i konsultacije sa lekarom i/ili isceliteljem. Specifične pokrete kojima se postiže i održava optimalna pokretljivost zglobova radi pacijenat uz prisustvo, asistenciju i konsultacije sa strane terapeuta. Nakon toga, terapeut radi specifične pokrete svih zglobova, uz pasivno učešće pacijenta. Na početku terapije se otvara specijalni karton koji se vodi tokom cele terapije. Terapija se radi na osnovu individualnog psihovizičkog stanja pacijenta. Na početku se tretmani uvek rade uz asistenciju i konsultaciju terapeuta. Prvi tretman se obavezno radi individualno, kako bi terapeut mogao da proceni stanje pacijenta. Pri tom se obraća pažnja na senzoriku, prostornu orijentaciju i na motoriku svih delova tela. Posebna se pažnja posvećuje elastičnosti zglobova, ligamenata i tetiva, zato što bez optimalne elastičnosti, pokretljivost je dosta sputana i ograničena. Na osnovu anamneze i faktičkog individualnog stanja, terapija može da se radi i grupno, ukoliko je optimalna pokretljivost zadovoljavajuća. Preporučljivo je da se radi sa manjim grupama (do sedam učesnika), zbog neophodnosti aktivnog monitoringa sa strane terapeuta. Postepeno se uvode i vežbe i pokreti koji iziskuju veću snagu, elastičnost i kondiciju. Ukoliko postoje urođene ili stečene anomalije, degenerativne promene ili patološka stanja Lokomotornog sistema, terapija se prilagođava stanju MSZS, u cilju postizanja korektivno-terapeutskog efekta.

,,Re-Genesis"

Egzotični masažni tretman