Kreativna ishrana

Kreativna ishrana

U sklopu Programa Kreativne ishrane, dajemo savete o kreativnoj ishrani koji su zasnovani na našim osnovnim principima i specifično prilagođeni svakom subjektu.

Ispod nastavite čitati više o kreativnoj ishrani…

Kreativna ishrana

U sklopu Programa Kreativne ishrane, dajemo savete o kreativnoj ishrani koji su zasnovani na našim osnovnim principima i specifično prilagođeni svakom subjektu. U tom sklopu preporučujemo i veoma delotvorni program bionutrida i suplemenata ishrani koji doprinose da Ljudsko biće bude uvek u stanju harmoničnog Samoisceljenja. Naš program ishrane veoma efikasno deluje kako preventivno, tako i u slučaju rehabilitacije ili tokom procesa isceljenja i samoisceljenja.