Aeroterapija „Dah života“

Aeroterapija „Dah života“

Pravilno disanje je osnova za pravilno funkcionisanje našeg tela (organizma) i naše duše.

Ispod u tekstu pročitajte više…

Pravilno disanje je osnova za pravilno funkcionisanje našeg tela (organizma) i naše duše. Sa druge stra-ne, nepravilno disanje je generator skoro svih postojećih i potencijalnih poremećaja i bolesnih stanja našeg organizma. Naši saveti i same tehnike disanja su veoma jed-nostavne i visoko delotvorne. Baziraju se kako na savremenim saznanjima nauke i medicine, tako i na drevnim tradicijama, učenjima i praksi.