Program iscelenja

Program isceljenja “Re-Genesis”

Program isceljenja “Re-Genesis” je dizajniran na osnovu teoretskih postavki izloženih u našim knjigama “Dodir duha”, “Ljudsko biće” i “Re-Genesis” i drugim našim tekstovima i video prezentacijama, kao i na osnovu višedecenijskog praktičnog isceliteljskog iskustva. Pri tom se svakako proučavaju i poštuju kako drevne tako i savremene opštocivilizacijske teoretske i praktične tekovine i dostignuća. Program se svakodnevno verifikuje i unapređuje na osnovu naše aktivne prakse kao i u skladu sa aktuelnim naučnim i drugim teoretskim i praktičnim saznanjima i dostignućima.

 

Naš program isceljenja u celini, svaka njegova komponenta posebno i svaki tretman pojedinačno, imaju za cilj postizanje optimalne harmonizacije ljudskog bića u cilju podsticanja, postizanja i održavanja moćnog prirodnog stanja Samoisceljenja.

 

U skladu sa našim Učenjem, u sklopu našeg Programa isceljenja “Re-Genesis” razradili smo:

Program za Ljudsko Telo:

• Masažni tretman “Dodir života”
• Kreativna ishrana
• Integralno kretanje(podprogram Artrokinesis – optimalna pokretljivost zglobova)

Program za Ljudsku Dušu:

• Disanje “Dah života”
• Manu-presura “Dodir duše”
• Vitoterapija “Ritam duše”

Program za Ljudski Duh – Program Integracije ljudske svesti:

• Meditacija (individualne i grupne obuke)
• Samospoznaja (individualne i grupne obuke)
• Samosvest (individualne i grupne obuke)
• Program samokontrole i samopomoći (individualne i grupne obuke)
• Intenzivni vikend programi (grupne obuke)
• Namenski programi za ciljne grupe (individualne i grupne obuke)
• Program za menadžere (individualne i grupne obuke)
• Program za sportiste (individualne i grupne obuke)
 

Program za ljudsko telo

Ljudsko telo je materijalna sfera – prostor Ljudskog bića.

Program za ljudsku dušu

 
Ljudska duša je sfera kreativne energije – vitalne energije.

Program za ljudski duh-Integracija svesti

Ljudski duh je autoharmonizirajuća kreativna sila.

MOJI KLIJENTI

860

klijenata

13

država

Ozbiljni zdravstveni poremećaji i bolesna stanja mogu se uspešno tretirati!