Program za dušu

Ljudska duša je sfera kreativne energije – vitalne energije. Naš organizam predstavlja Božanski kreativni vrhunac ispoljavanja univerzalnog procesa samoobnavljanja Vitala „Re-Genesis“. U skladu sa našim učenjem, ljudska duša predstavlja „dah života“ – sfera vitalnosti koja omogućava i održava funkcionisanje našeg tela kao organizam. Harmonično funkcionisanje naše Vitalne energije je osnovni preduslov za naš harmoničan emocionalni život, jer naše emocije i te kako utiču na našu vitalnost. Sa druge strane, svaki poremećaj naše vitalnosti se neminovno negativno odražava na funkcionisanje našeg organizma, pa i na našu svest, ili na naš Duhovni život.

 

Tretman pravilnog disanja „Dah života“. Osnova za pravilno funkcionisanje našeg tela i naše duše je pravilno disanje. Zahvaljujući našim savetima i praktično razrađenim tehnikama disanja koje se baziraju kako na savremenim saznanjima nauke i medicine, tako i na drevnim tradicijama i učenjima, ostvarićete pravilno funkcionisanje organizma i zaštiti se od svih postojećih i potencijalnih poremećaja i bolesnih stanja.

 

Tretman Manupresurom „Dodir života“.. Naš manu-presurni tretman je svojevrsna kreativna sinteza savremenih naučnih dostignuća sa drevnim istočnim učenjima i tehnikama, što ga čini visoko delotvornim u rešavanju problema sa funkcionisanjem mišićno-skeletno-zglobnog, nervnog, hormonalnog i limfnog sistema. Tretman se vrši specijalnim i specifičnim pokretima i pritiscima pomoću prstiju, šake i lakta, kojima se vrši pritiskanje i gnječenje na pojedine vitalne tačke i delove tela. Zbog toga smo smatrali da je adekvatniji naziv za ovu terapiju manupresura nego akupresura, tokom koje se koriste pretežno samo prsti.

 

Tretman vitalnom Energijom „Ritam duše“.. Naš tretman vitoterapijom se svakako bazira na drevnim teoretskim i praktičnim tradicijama (severno-američka, egipatska, kineska, indijska, japanska i druga), ali i na drugim pristupima na našim prostorima i širom sveta. Svakako, pri tom poštujemo i savremena dostignuća u oblasti kvantne medicine i odgovarajuće prakse. Pri tom nezaobilazna su čudesna dostignuća nenadmašnog Nikole Tesle u ovoj oblasti. Međutim, naš tretman vitoterapijom je značajno unapređen primenom autorskih terapeutskih metodološko-terapeutskih pristupa „Biovibracije“ i „Dodira tri tačke“.

 

Sinergični tretman vitalnom energijom „Re-Genesis“.. Kao centralni tretman za Ljudsku dušu, dizajnirali smo naš specijalni Tretman vitalnom energijom „Re-Genesis“, koji predstavlja kreativnu sintezu naših tretmana „Dodir duše“ i „Ritam duše“.

 

Sinergični tretman „Dodir duha“..
To je kompleksan tretman koji predstavlja svojevrsnu sinergičnu sintezu naših tretmana za telo (masažni tretman „Dodir života“) i naših tretmana za dušu (manupresura „Dodir duše“ i vitoterapija „Ritam duše“). Međutim, tretman „Dodir duha“ predstavlja mnogo više od svega toga. U sklopu istog, primenjuje se specijalno tretiranje kičme, kao i svih zglobova na telu (mišići, tetive, ligamenti, fascija, bursa i hrskavica). Isto tako se vrši i specijalni tretman manje pokretnih i takozvanih nepokretnih (sraslih) delova skeletnog sistema: grudni koš, kosti lobanje, zona atlasa, karlične kosti i karlična kičma. Pravilna primena tretmana „Dodir duha“ uz primenu naših programa disanja, ishrane i kretanja, nesumljivo dovodi do potpune harmonizacije sfera ljudskog tela i ljudske duše i stimuliše integraciju Ljudskog duha u organizam. A to predstavlja adekvatnu pripremu za primenu Programa Integracije ljudske svesti. Ovaj tretman radi isceljitel po programu isceljenja „Re-Genesis“.

Aeroterapija „Dah života“

Pravilno disanje je osnova za pravilno funkcionisanje našeg tela (organizma) i naše duše.

Manu-presura „Dodir duše“

Naš manu-presurni tretman „Dodir duše“ je isto tako svojevrsna kreativna sinteza savremenih nauč-nih dostignuća sa drevnim istočnim učenjima i tehnikama.

Vitoterapija „Ritam duše“

Vitoterapija „Dodir duše“ je balansirana primena moćne sve prisutne vitalne energije koju terapeut kao medijum transformiše i prilaže na korisnika.