Manu-presura „Dodir duše“

Manu-presura „Dodir duše“

Naš manu-presurni tretman „Dodir duše“ je isto tako svojevrsna kreativna sinteza savremenih nauč-nih dostignuća sa drevnim istočnim učenjima i tehnikama.

Ispod u tekstu možete pročitati više…

Naš manu-presurni tretman „Dodir duše“ je isto tako svojevrsna kreativna sinteza savremenih nauč-nih dostignuća sa drevnim istočnim učenjima i tehnikama. Manupresura veoma blagotvorno utiče na harmonično funkcionisanje ljudske vitalne energije. Međutim, naš tretman Manupresurom je visoko delotvoran u rešavanju konkretnih problema sa funkcionisanjem mišićno-skeletno-zglobnog, nervnog, kao i limfnog sistema, pa time blagotvorno deluje i na sve ostale delove i sisteme našeg organizma, a time i na celokupno naše biće. Tretman se vrši specijalnim i specifičnim pokretima pomoću prstiju, šaka i laktova, kojima se vrši pritiskanje i gnječenje na pojedine tačke i regije tela. Zbog toga smo smatrali da je adekvatniji naziv za ovu terapiju manu-presura nego akupresura, tokom koje se koriste pretežno samo prsti.