Način rada-naša praksa

Za programe i tretmane po Programu isceljenja „Re-Genesis“

Na početku se obavlja pregled (besplatan) sa konsultacijama, na osnovu anamneze i intervjua, kako bi se ustanovilo subjektivno i objektivno stanje samoisceljenjika. Uvek krećemo sa našim Programom za Ljudsko telo, odnosno sa masažnim tretmanom „Dodir života“, uz adekvatnu primenu Programa kreativne ishrane i Integralnog kretanja.
Prvi tretman je svakako dijagnostički. Nakon toga se na osnovu postojećeg stanja samoisceljenjika preporučuje odgovarajuči blok vezanih tretmana koji bi se trebali odrađivati svaki drugi do treći dan. Ukoliko postoje značajni problemi koji iziskuju posebnu pažnju, preporučljivo je da se paralelno apliciraju i svojevrsni parcijalni tretmani, kako bi se obratila posebna pažnja na pojedine regije i delove tela.
Svakako, paralelno sa masažnim tretmanima, trebalo bi da se radi naš program kineziterapije „Artrokinesis“.
Pri tom se samoisceljenjiku preporučuje odgovarajući program kretanja (vežbi), kao i odgovarajuća ortopedska pomagala i bionutridi, zavisno od konkretnog stanja i potreba.
Samoisceljenjiku se prezentira naš Program kreativne ishrane koji se prilagođava njegovom stanju, potrebama i mogućnostima.
Samoisceljenjiku se uvek preporučuje naš tretman Aqua-termo neuro terapije „Re-Genesis“, pogotovo ukoliko postoje indicije o postojanju neuroloških deficita. Program aero terapije (pravilno disanje) „Dah života“ se obično preporučuje uz osnovne tretmane za telo.
Na osnovu konkretnog stanja organizma, kao i anamneze, preporučujemo odgovarajući program detoksikacije organizma, kao i primenu hidrokolon terapije. Nakon normalizacije stanja tela-organizma, samoisceljenjiku se preporučuje Program za dušu (aeroterapija, manupresura i vitoterapija).
Program integracije svesti, koji predstavlja kruna našeg Programa isceljenja preporučljivo je da se radi paralelno sa ostalim tretmanima.
Takvim holističkim pristupom, uvek postižmo kompletno isceljenje, odnosno samoisceljenje.
Po otklanjanju postojećih i potencijalnih poremećaja i smetnji, samoisceljenjiku se preporučuju pretplate po njegovom izboru, radi održavanja postignutog stanja.
U toku pretplatnih perioda u kojima se tretmani obavljaju jednom sedmično, neophodno je da se samoisceljenjiku apliciraju odgovarajući parcijalni tretmani, ukoliko postoje bilo kakvi ozbiljniji funkcionalni poremećaji ili smetnje u njegovom organizmu.